Köper Imovane

174.00411.00

Andra namn: Amoban / Imozop / Zimovane / Zopinox / Zopiklon 

Available Options

DoseringKvantitetPrice 
7.5 mg180 piller411.00
7.5 mg120 piller329.00
7.5 mg90 piller301.00
7.5 mg60 piller255.00
7.5 mg30 piller174.00

Description

Farmakodynamik

Zopiklon tillhör cyclopyrrolone gruppen och är relaterad till den farmaceutiska klassen bensodiazepiner. Effekterna av Imovane är kvalitativt lika effekterna av andra föreningar i denna klass – det är muskelavslappnande, ångestdämpande, lugnande, antikonvulsiva och amnestiska (orsakar minnesförsämring). Dessa effekter beror på det faktum att det fungerar som en specifik receptoragonist för GABA-omega-receptorkomplex i det centrala nervsystemet (kallad BZ1 och BZ2 och modulerar öppningen av kanaler för klorjoner). Zopiklon kan förlänga sömnens längd, förbättra dess kvalitet och minska frekvensen för att vakna upp på natten. Denna effekt skiljer sig från de som är inneboende till verkan av bensodiazepiner. Polysomnografiska studier visar att Imovane minskar varaktigheten för stadium I och ökar varaktigheten för sömnstadium II, stöder eller förlänger stadierna i djup sömn (III och IV) och stöder scenen för paradoxal sömn eller stadiet med “snabba ögonrörelser “.
köp imovane
köp imovane utan recept

Absorption

Zopiklon absorberas snabbt: maximala plasmakoncentrationer uppnås på 1,5-2 timmar och är 30, 60 respektive 115 ng / ml efter administrering av 3,75 mg, 7,5 mg respektive 15 mg. Biotillgängligheten är cirka 80%. Absorption av Imovane påverkas inte av tiden för införande, frekvensintrång och patientens kön.

Distribution

Imovane distribueras mycket snabbt från magtarmkanalen. Plasmaproteinbindningen är låg (cirka 45%). Minskningen av plasmakoncentrationen i dosområdet från 3,75 mg till 15 mg är inte dosberoende. Halveringstiden är cirka 5 timmar. Bensodiazepiner och relaterade föreningar korsar blod-hjärnbarriären och moderkakan och utsöndras i modersmjölken. Vid amning är de farmakokinetiska profilerna för Imovane (Zopiklon) i mjölk och moderns blodplasma lika. Den uppskattade procentandelen av den dos som konsumeras av spädbarn överstiger inte 0,2% av den dos som mottagits av modern på 24 timmar.

Metabolism

Intensiv metabolism av Imovane förekommer i levern. De två huvudmetaboliterna är N-oxid (farmakologiskt aktiva i djur) och N-demetylerat derivat (farmakologiskt inaktivt hos djur). De uppenbara halveringstiderna som studerats via urinutsöndring är ungefär 4,5 respektive 7,5 timmar. Detta överensstämmer med det faktum att efter att ha fått upprepade doser (15 mg) under 14 dagar finns det ingen signifikant ansamling. Studierna visade inte en ökning av enzymatisk aktivitet hos djur, inte ens vid höga doser. Det låga njurclearance av oförändrat Imovane (genomsnitt 8,4 ml / min) jämfört med plasmaclearance (232 ml / min) indikerar att zopiklon utsöndras huvudsakligen i form av metaboliter. Cirka 80% av ämnet utsöndras av njurarna i form av fria metaboliter (N-oxid och N-demetylerat derivat) och cirka 16% med avföring. Patientkategorier som behöver store uppmärksamhet vid användning av Imovane Gamla patienter: Även om levermetabolismen är lite reducerad och den genomsnittliga halveringstiden är 7 timmar, har ingen ackumulering av Imovane i blodplasma efter upprepade injektioner upptäckts i många studier. Patienter med njurinsufficiens: Kumulativa effekt av Imovane och dess metaboliter har inte visat sig under en långvarig användning av läkemedlet. Zopiklon passerar genom dialysmembran. Vis behandling av överdosering är hemodialys inte lämplig eftersom zopiklon har en stor distributionvolym. Patienter med cirros: Zopiklons plasmaclearans avsevärt minskas genom långsam demetylering, så dosen behöver justeras för dessa patienter.

Indikationer för användning

Allvarliga sömnstörningar: situationell och tillfällig sömnlöshet.

Kontraindikationer

Medel får aldrig användas i patienter med:
 • överkänslighet mot Imovane eller andra hjälpämnen av läkemedlet;
 • andningssvikt;
 • sömnapnésyndrom;
 • allvarlig, akut eller kronisk leversvikt (på grund av risk för encefalopati);
 • myasthenia gravis;
 • allergi mot veteproduktionen (utom glutenintolerans i celiaki).

Varning

Imovane innehåller laktos, så det rekommenderas inte att använda det i patienter med sällsynta hereditära problem av galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorptions syndrom.

Beroende på Imovane

köp zopiklon
Behandling med benzodiazepiner och relaterade ämnen, särskilt de som var förlängda, kan leda till fysiskt och psykologiskt farmakologiskt beroende. Vid användning av benzodiazepiner eller deras relaterade ämnen under några veckor kan deras lugnande och hypnotiska effekter gradvis minska, även om dosen är fortfarande oförändrad. Patienter med behandlinsperioden med Imovane som inte överstiger 4 veckor hade ingen uttalad vana för läkemedlet. Det finns flera faktorer som bidrar till utveckling av beroendet: behandlingstid, dosen, historien om beroendet på mediciner eller andra ämnen, inklusive alkohol, ångest. Beroende kan utvecklas vid terapeutiska doser och / eller i patienter utan specifika riskfaktorer. Beroende på Imovane visades vid terapeutiska doser i exceptionella fall. Beroende på den behandlingen, kan beroende på Imovane (Zopiklon) leda till abstinenssymtom. Några av dessa symtom förekommer ofta: sömnlöshet, huvudvärk, överdriven ångest, myalgi, muskelspänning och irritabilitet. Andra symptom som förekommer mer sällan: upphetsning eller även förvirring, lemdomning, ökad känslighet för ljus, ljud och fysisk beröring, depersonalisation, derealisation, hallucinationer och kramper.

Försiktighetsåtgärder

Försiktighet bör vidtas vid administrering av till patienter som har haft alkoholism eller en annan beroende på drog eller andra ämnen. Före utnämningen av Imovane, i alla fall av sömnlöshet, ska man vidta en heltäckande utvärdering och eliminering av de grundläggande orsakerna till dess förekomst. Sömnlöshet kan vara ett tecken på fysiska eller psykiska störningar. Om sömnlöshet består eller blir förvärrat efter en kort period av behandling, får den kliniska diagnosen utvärderas igen.

Graviditet

Studier har inte visat teratogen effekt av Imovane. Det finns otillräcklig för närvarande kliniska data om effekter av detta läkemedel på modern och fostret under graviditeten, så Zopiklon jämställas med relaterade medel (benzodiazepiner).

Amningsperioden

Det rekommenderas inte använda zopiklon under amning. Imovane får tas i sängen, omedelbart innan sängdags! Dosen av 3.75 mg förskrivs för gamla patienter av 65 år och äldre och människor i riskzonen. Dosering
 • Vuxna under 65: 7.5 mg per dag.
 • Patienter över 65: 3.75 mg per dag; 7.5 mg dos får bara användas i exceptionella fall.
 • Patienter med nedsatt leverfunktion eller med kronisk lunginfiltrat insufficiens: den rekommenderade dosen är 3.75 mg per dag.
 • Patienter med njurinsufficiens: behandling får inledas med en dos på 3.75 mg per dag.
I alla fall får en daglig dos av Zopiklon överstiga 7.5 mg.

Additional information

Dosering

7.5 mg

Kvantitet

30 piller, 60 piller, 90 piller, 120 piller, 180 piller

Hamngatan 31, 111 47 Stockholm, Sweden

Call Us Now at

Call Us Now at

+46 812 111685

Email Us at

Email Us at

[email protected]

0
  0
  Din varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till apoteket