Köper Modafinil

149.00569.00

Övriga namn: Alertex / Provake / Provigil / Modavigil

Available Options

DoseringKvantitetPrice 
200.0 mg180 piller569.00
200.0 mg30 piller149.00
200.0 mg60 piller228.00
200.0 mg90 piller312.00
200.0 mg120 piller398.00

Description

Köp Modalert online och glöm om sömnighet

Modalert är en analeptika, eller ibland fastställds i en kategori av neotropiska läkemedel – en pill som används för att behandla sömnighet.

Den mekanism genom vilken Modalert främjar vakenhet är okänd. Modalert har en aktiverande effekt som liknar sympatomimetika, inklusive amfetamin och metylfenidat, men den farmakologiska profilen av Modalert är inte identisk med den farmakologiska kompositionen av sympatomimetika.

Absorption

Modalert absorberas snabbt efter oral administrering, och högsta plasmakoncentrationer betraktas efter 2-4 timmar. Biotillgänglighet av Modafinil piller är nästan detsamma som av vattensuspension. Den absoluta orala biotillgängligheten var inte fastställd på grund av ett icke-vattenlösligt ämne (<1 mg / ml) av Modalert, vilket förhindrade intravenös administrering. Mat påverkar inte den totala biotillgängligheten av Modalert, men tiden fram till tmax kan fördröjas med ungefär en timme om Modalert tas med mat.

In vitro i plasma hos människa är Modalert bunden måttligt till plasmaproteiner (ungefär 60%), framför allt albumin.

Metabolism och elimination

Den huvudsakliga utsöndringsvägen är metabolism (ungefär 90%), framför allt i lever, åtföljd med renal elimination av metaboliter. Alkalisering av urin påverkar inte elimination av Modafinil.

Modafinil metabolism förekommer genom hydrolytisk deamidering, S-oxidering, hydroxylering av aromatiska ringar och glukuronidkonjugering. Mindre än 10% av den administerade dosen av Modalert utsöndras som det ursprungliga ämnet. I en klinisk undersökning med användning av radioaktivt märkt Modalert utsöndrades totalt 81% av den administrerade radioaktivitet inom 11 dagar efter administreringen, framför allt med urin (80% mot 1.0% i avföring). Modalert syra var den största Modalert andelen i urin, men minst sex andra metaboliter förekom i lägre koncentrationer. Bara två metaboliter märkbara plasmakoncentrationer – Modalertic syra och Modalert sulfon.

Det är kontraindicerat i patienter med känd överkänslighet mot Modalert eller dess inaktiva komponenter, så det rekommenderas inte att köpa Modalert online receptfritt om du inte vet om du är allergisk mot det.

Graviditet och amning

Modalert kan användas under graviditet bar om den potentiella nyttan motiverar den potentiella risken för fostret.

Man vet inte om Modalert eller dess metaboliter passerar över i bröstmjölk. Man måste vara försiktig vid användning av Modalert under amning. Framför allt när du beställer Modafinil online, se till att du beställer på ett bra online apotek.

Biverkningar

I placebokontrollerade kliniska prövningar associeras de vanligaste (≥ 5%) biverkningarna med användning av Modafinil, och patienter som fock placebo mer ofta hade: huvudvärk, illamående, oro, rinit, diarré, ryggsmärta, ångest, sömnlöshet, yrsel, dyspepsi. Denna grad är förhållandevis låg. Risken att du kommer att drabbas av biverkningarna efter du köper Modalert online billigt är jättelåg och nära statistisk avvikelse.

Interaktion

Effekt av Modalert på CYP3A4 / 5 substrat

Clearance av läkemedel som är substrat av CYP3A4 / 5 (steroidbaserade antikonceptionella medel, cyklosporin, midazolam och triazolam) kan höjas när de tas tillsammans med Modalert, vilket leder till en minskning av deras systemisk exponering. Dosjustering av dessa läkemedel är nödvändig när de kombineras med Modalert. Om du köper Modafinil online receptfritt, bör du prata meddin läkare först. Om du köper Modalert online eller offline och du har recept för Modafinil, bara låt en manager på ett online apotek veta att du kommer att behöva dosjustering (läkaren ska förklara dig hur de gör det).

Effektiviteten av steroidbaserade antikonceptionella medel kan reduceras när de tas med Modalert och en månad efter man har slutat använda det. Alternativa eller ytterligare preventivmetoder rekommenderas för patienter som tar steroidbaserade antikonceptionella medel (till exempel, etinylestradiol) när de tas tillsammans med Modalert och en månad efter man har slutat använda Modalert. Annars blir du tvungen att beställa babyvårdsprodukter på samma bra online apotek där du köpte Modafinil online.

Koncentrationen av cyklosporin i blodet kan reduceras när tas med Modalert. Övervakning av koncentrationen av cirkulerande cyklosporin och lämplig dosjustering för cyklosporin när det kombineras med Modalert är nödvändiga.

Effekter av Modalert på substrat av CYP2C19

Eliminering av läkemedel som är substrat av CYP2C19 (fenytoin, diazepam, propranolol, omeprazol och klomipramin) kan förlängas med Modalert. I personer med CYP2D6 enzymbrist, nivå på CYP2D6 substrat som har direct knutna elimineringbanor genom CYP2C19, lika som tricykliska antidepressiva medel och selektiva serotoninåterupptagshämmare, kan höjas när tas tillsammans med Modalert. Dosjustering av dessa medel och andra läkemedel som substrat för CYP2C19 kan bli nödvändigt när tas med Modalert.

Warfarin

En vanligare övervakning av protrombinindex ska iakttas när Modalert administeras samtidigt med warfarin.

MAO monoaminoxidashämmare

MAO-hämmare bör tas tillsammans med Modalert med försiktighet.

Dosering och Administration

Den rekommenderade dosen av Modalert är 200 mg oralt en gång per dag på morgonen eller ungefär 1 timme innan början av nattskift.

Säkerhetsåtgärder

Patienter bör varnas för farorna vid bilkörning eller andra farlig utrustning innan de är säker på att terapin med Modalert ska inte skada deras förmåga att uppfylla denna verksamhet.

Additional information

Dosering

200.0 mg

Kvantitet

30 piller, 60 piller, 90 piller, 120 piller, 180 piller

Hamngatan 31, 111 47 Stockholm, Sweden

Call Us Now at

Call Us Now at

+46 812 111685

Email Us at

Email Us at

[email protected]

0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till apoteket